הוראות פתיחת המנעול

  1. סובב את החוגה ימינה לפחות שלוש פעמים ועצור על המספר הראשון בקוד שניתן לך.
  2. סובב שמאלה, חלוף על המספר השני בקוד פעם אחת, המשך לסובב את החוגה ועצור עליו בפעם השניה.
  3. סובב ימינה את החוגה עד למספר השלישי בקוד ותעצור עליו.
  4. משוך ופתח את המנעול.

טעות נפוצה! במידה והמספרים בקוד סמוכים אחד לשני, לדוגמה 10-12-30 , יש לשים לב שאם ברצונך להגיע למספר 12 בפעם השנייה,

יש לסובב רק סיבוב אחד מלא מאחר והספרה 12 קרובה לספרה 10 ותנועה קטנה של החוגה כבר חלפה על 12.

סימולציית מנעול המותאמת לקוד שלך